Tělesná analýza Analýza složení těla

Nabízíme analýzu složení Vašeho těla pomocí inteligentní biometrické váhy, díky níž získáte informace o své tělesné hmotnosti, podílu tuku, obsahu vody, svalů a hmotnosti kostí ve vašem těle. Váha je založena na principu bioelektrické impedanční analýzy (BIA), kdy pomocí slabého a bezpečného elektrického signálu vysílaného do těla a s ohledem na jednotlivé údaje jako věk, výška, pohlaví nebo stupně aktivity, je možné identifikovat obsah tuku a ostatních výše uvedených tělesných složek.

  • HMOTNOST
  • % TUKOVÉ HMOTY
  • OBSAH VODY V TĚLE
  • HMOTNOST KOSTÍ
  • % SVALOVÉ HMOTY
  • BAZÁLNÍ METABOLISMUS
  • AKTIVNÍ METABOLISMUS

Váha disponuje systémem automatické kalibrace před každým měřením pro maximální přesnost vašich měření a vývoje hodnot v čase. Vaše data můžeme sledovat v čase a porovnávat tak změny. Zároveň se Vám od našich osobních trernérů dostane rad, jak se získanými údaji naložit.

Dále Vám v rámci tělesné analýzy změříme:

  • Obvod hrudníku, paží, pasu, břicha, boků a stehen.

Rezervujte si svůj termín

Pravidelné měření je automaticky součástí tréniku s osobním trenérem. Můžete také přijít zcela nezvisle na osobním trenérovi a rezervovat si svůj termín.

Rezervovat termín měření

Podíl tuku v %

ŽENAMUŽ
VĚKPodvýživaZdraváNadváhaExtrémní nadváhaPodvýživaZdravýNadváhaExtrémní nadváha
10 - 12< 1212 - 2222 - 30> 30< 88 - 1818 - 24> 24
13 - 18< 1515 - 2525 - 33> 33< 88 - 1818 - 24> 24
19 - 30< 2020 - 2929 - 36> 36< 88 - 1818 - 24> 24
31 - 40< 2222 - 3131 - 38> 38< 1111 - 2020 - 26> 26
41 - 50< 2424 - 3333 - 40> 40< 1313 - 2222 - 28> 28
51 - 60< 2626 - 3535 - 42> 42< 1515 - 2424 - 30> 30
60+< 2828 - 3737 - 47> 47< 1717 - 2526 - 34> 34

Podíl vody v %

Podíl vody uvnitř Vašeho těla je obvykle v následujících rozmezích (popisován je pouze běžný rozsah):

VĚKŽENAMUŽ
10 - 12> 60> 64
13 - 18> 58.5> 63.5
19 - 30> 56> 62.5
31 - 40> 53> 61
41 - 50> 52> 60
51 - 60> 51> 59
60+> 50> 58

Tuková tkáň má relativně málo vody. Z tohoto důvodu podíl vody při vysokém obsahu tuku může překračovat hodnoty uvedené v tabulce. U vytrvalostních sportovců mohou být naměřené hodnoty vyšší z důvodu nízkého podílu tuku a vysokého podílu svalů.

Podíl svalové hmoty v %

Podíl svalů obvykle zůstává v následujícím rozmezí (je uvedeno pouze normální rozmezí):

VĚKŽENAMUŽ
10 - 99> 34> 40

Hmotnost kostí v kg

Naše kosti, jako celé tělo, podléhají procesu stárnutí a všem jeho důsledkům. Během dětství rostou kosti rychle a svého maxima dosahují ve věku 30-40 let. Pak se hmotnost kostí snižuje. Proces stárnutí můžete ovlivnit zdravou výživou (zejména příjmem vápníku a vitamínu D) a pravidelným cvičením.

ŽENAMUŽ
tělesná hmotnost< 45 kg45 - 60 kg> 60 kg< 60 kg60 - 75 kg> 75 kg
hmotnost kostí1,8 kg2,2 kg2,5 kg2,5 kg2,9 kg3,2 kg

Kostní hmota a kostní hustota jsou odlišné faktory. Prosím nepleťte si je. Hustota může být zjištěna pomocí lékařského vyšetření (např. počítačovou tomografií, ultrazvukem). Z tohoto důvodu nemohou být výsledky měření používány k identifikaci změn kostí nebo jejich odolnosti.

Bazální metabolismus (BMR)

BMR je množství energie, které tělo potřebuje pro své bazální životní funkce, kdy je tělo ve stavu absolutního klidu (např. při pobytu na lůžku po dobu 24 hodin). Tato hodnota závisí především na 2 základních faktorech - hmotnost těla a věk. Jednotky jsou v kcal/den. Základem pro výpočet je vzorec Harrise Benedicta. Jestliže Vaše tělo dostane méně energie na delší dobu, může to negativně ovlivnit Vaše zdraví.

Aktivní metabolismus (AMR)

Aktivní metabolismus je množství energie, které tělo denně potřebuje ve stavu činnosti. Spotřeba energie roste se zvýšenou fyzickou námahou. Pro udržení optimální hmotnosti musí být spotřebovaná energie nahrazena odpovídajícím množstvím jídla a pití.
V takovém případě nedochází k přebytku energie, a tělo využije energii z uložených tuků a dochází ke snižování hmotnosti. V opačném případě dochází k ukládání energie a nárůstu hmotnosti.

Vliv času

Uvědomte si prosím, že validní jsou pouze dlouhodobá měření. Krátkodobé změny Vaší hmotnosti během několika dní jsou naprosto normální a jsou často způsobeny změnou podílu vody v těle. Pouze střednědobé nebo dlouhodobé změny souvisí s obsahem Vaší tukové tkáně nebo svalů. V případě, že Vaše hmotnost na krátkou dobu klesá a podíl tuku zůstává stejný nebo se naopak zvyšuje, tak se Vám pouze zmenšil obsah vody v těle (např. po fyzickém cvičení nebo návštěvě sauny). Pokud se Vaše hmotnost zvyšuje ve střednědobém horizontu a Váš obsah tuku se snižuje nebo zůstává stejný, tak jste si vybudovali více svalové hmoty.